Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

Opposition koulutus-tapaamisessa

Kävin kertomassa suomalaisesta koulutuksesta oppositiopuolueen Ankaran alueen koulutusosastolle. Tapaaminen liittyi Turkin opettajien päivään, jota vietettiin tänä vuonna 24.11. Puolue järjesti erilaisia koulutukseen liittyviä tapahtumia koko viikon. Minun vuoroni oli keskiviikkona.

Oppositio ei ole ainoa taho, joka on kiinnostunut koulutusjärjestelmästämme. Tuntuu, että tänä vuonna kiinnostus suomalaista koulutusta kohtaan on Turkissa kasvanut räjähdysmäisesti. Saan kasvavassa määrin pyyntöjä tulla kertomaan "Suomen menestyksestä" ja keskustelemaan, kuinka "koulutuksen sidosryhmät voisivat hyötyä Suomen kokemuksista". Joskus tuntuu, että minulta kärtetään taikasauvaa. Whip, kas tässä!

Opettaminen ja oppiminen muotoutuvat kuitenkin koulutusympäristönsä, kontekstinsa, mukaan. Eri kontekstit asettavat erilaisia esteitä, mutta ne tarjoavat myös erilaisia mahdollisuuksia. Meidän tapauksessamme konteksti on nimeltään Suomi; Turkin tapauksessa konteksti on aikalailla erilainen. Konteksti ei kuitenkaan ole syy jättää jotain tekemättä, mutta tuon kontekstin ymmärtäminen on avain menestykseen. Tärkeää on myös ymmärtää koulutusfilosofia, johon koko koulutus perustuu. Nämä ajatukset ovat synnyttäneet koulutustilaisuuksissa hedelmällisiä keskusteluja...